Optikon Distributors Optikon Distributors Optikon Distributors
Italian Distributors

Europe

Opticians

VSY Ltd.

Degirmen Yolu Cad. Cetinkaya Sokak. No. 26 Icerenkoy Istanbul - Turkey


Tel:
+90-216-5734747
Fax:
+90-216-5735085
E-mail:
vsyservice@vsy.com.tr

Ophthalmologists

VSY Ltd.

Degirmen Yolu Cad. Cetinkaya Sokak. No. 26 Icerenkoy Istanbul - Turkey


Tel:
+90-216-5734747
Fax:
+90-216-5735085
E-mail:
vsyservice@vsy.com.tr